PERMA (ПЪРМА) е за оптималното развитие на детето като дете, на човека като човек. Нарича се още процъфтяване (flourishing на английски) или благополучие и е основно понятие и цел в позитивната психология. Наименованието PERMA е дадено от д-р Мартин Селигман, бащата на позитивната психология, като съкращение на петте й съставни части: позитивни емоции (Positive emotions), ангажираност (Engagement), положителни взаимоотношения (positive Relationships), смисъл (Meaning) и постижения (Accomplishments). (като кликнеш върху тях, отиваш на техните страници в сайта).

Това са неща, които без какъвто и да е натиск избираме заради тях самите. За да може едно дете оптимално да процъфти, то трябва да има тези пет съставни части в живота си. А за да ги има, то трябва оптимално да изгради своя характер (препраща към страницата за характер). Увеличаването на PERMA-та във всяко едно дете в страната на базата на силните страни на характера на детето е голямата цел на Характер.бг.

Позитивните емоции са първият елемент в PERMA. Те са за приятните моменти в живота. Примери на позитивни емоции са щастието, гордостта, комфорта, топлината. Да сме способни да се фокусираме на позитивни емоции е повече от това просто да се смеем. То е способността да сме оптимисти и гледаме на миналото, настоящето и бъдещето в позитивна перспектива. Тази положителна гледна точка към живота ни помага във взаимоотношенията ни, в училище, вкъщи, в работата, вдъхновява ни да бъдем по-креативни и поемем повече шансове.

Проверете нашите материали и инструменти, базирани на силните страни на характера, които подпомагат изграждането на повече позитивни емоции в нашите деца.

Запознайте се и с ангажираността, още една от съставните части на процъфтяването.

Ангажираността е когато отговорим утвърдително на въпроси като „Спря ли времето за теб?“, „Беше ли изцяло потопен в задачата?“, „Загуби ли самосъзнание?“. Важно е в живота ни да бъдем способни да намираме дейности, които ни ангажират изцяло, защото ангажираността в подобни дейности ни помага да се учим, растем и процъфтяваме.

Всеки е различен и намираме забавление в различни неща, били те да свирим на пиано, играейки футбол, танцувайки, работейки по интересен проект, или просто хоби. Ние всички, обаче, се нуждаем от нещо в живота си, което изцяло да ни потапя в настоящия момент, създавайки „поток“ или „течение“ от блаженство. Това потапяне е важно, за да разпънем интелигентността си, уменията си и емоционалните си способности.

Вижте как (към материали) да подпомогнем „потапянето“ на нашето дете в дейности за училище, вкъщи или улицата, ползвайки силни страни на характера като упоритост, саморегулация и оценяване на красотата и отличието.

Проверете и взаимоотношенията, друга съставна част на процъфтяването.

Позитивната психология е преди всичко за другите хора. Много малко от това, което е позитивно, се случва насаме. Само си спомнете за последния път когато сте се смели гръмко, сте изпитали неописуема радост, сте усетили дълбоко чувство на смисъл и цел. Всичко това се е случило около други хора, нали?

Взаимоотношенията и социалните връзки са сред най-важните аспекти в живота. Ние, хората, сме социални същества и живеем за връзки, обич, интимност, силни емоционални и физически взаимодействия с други хора. Изграждането на позитивни връзки с родители, братя и сестри, връстници и приятели, е важно за разпространението на обичта и радостта. Наличието на силни връзки дава и подкрепа в трудни времена.

Човечността (към страницата на човечността) е добродетелта, включваща силните страни на обичта, добросърдечността и социалната интелигентност (към страниците на самите силни страни), които именно подпомагат изграждането и поддържането на позитивни взаимоотношения между малки и големи.

Прочетете и за смисъла (към страницата на смисъл-а) като другата необходима част на PERMA.

Смисълът е четвъртият елемент на PERMA. То е за това да принадлежим и служим на нещо, за което вярваме, че е по-голямо от нас самите. Да имаме цел и смисъл защо сме на земята е важно, за да живеем живот, изпълнен с щастие и удовлетворение. Не просто да преследваме удоволствието и материалните богатства, а да намерим истинската си мисия в живота. Това ще ни даде причина да съществуваме, ще ни помогне да разберем по-голямото въздействие на работата ни върху другите и защо въобще сме избрали да правим тази работа. С това пък ще изпитваме повече удоволствие от задачите и ще станем по-задоволени и щастливи.

Да, трудно е да се говори за смисъл на второкласник, но не е и невъзможно. Проверете как да го направите с нашите материали (към материали), базирайки се на силните страни на характера (към силните страни) на детето.

Запознайте се и със смисъла на постиженията (към постижения) в процъфтяването.

Имайки цели и амбиции в живота може да ни помогне да постигнем неща, които да ни дадат усещане за постижение. Трябва да си поставяме реалистични цели, които могат да се постигат. Самото полагане на усилия по тези цели може да ни даде чувство на задоволеност, а когато най-накрая постигнем тези цели – чувство на гордост и самореализация. Да имаме постижения в живота си е важно, за да можем да се развиваме и процъфтяваме.

7 (препраща към статия или клипче в МАТЕРИАЛИ, които ще подготвим за KIPP и 7-те страни на характера, по които те работят ) от силните страни на характера (към страницата на силните страни) водят както до постижения в училище, така и до позитивни последствия в живота след това, включително и до емоции, един от изграждащите блокове на процъфтяването.